Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych powinny na bieżąco uwzględniać te zmiany w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. W 2020 r. w planowaniu i ewidencji wykonania budżetu państwa i budżetów JST trzeba zacząć stosować nowe podziałki klasyfikacji budżetowej. W szczególności są


Autor: Krystyna Gąsiorek
Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta W związku

Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jedn

Autor: Krystyna Gąsiorek
Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek Od 1 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestaj

Autor: Wojciech Lachiewicz
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz Została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz Została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku, na 2016 r. należy opierać już na nowej klasyfikacji. Nowelizacja obejmuje Utw

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2020 wydatków przychodów i rozchodów Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków,

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2020 wydatków przychodów i rozchodów Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z

Autor: Wojciech Lachiewicz
Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck , płyta CD

Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck , płyta CD W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W ksią

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta


Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta