Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastosowanie do projektów budżetów JST na rok 2020. W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji: Utworzono nowe rozdziały: 75637 „Wpły


Autor: Elżbieta Gaździk
Klasyfikacja budżetowa uwzględnieniem zmian ze stycznia 2020 Książka zawiera najnowszy tekst

Klasyfikacja budżetowa uwzględnieniem zmian ze stycznia 2020 Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady innych rodz

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów ODDK Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów ODDK Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak
Szczegółowa klasyfikacja 2020 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków,

Szczegółowa klasyfikacja 2020 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązuj

Autor: Lachiewicz Wojciech
Klasyfikacja budżetowa 2020 , CD Wyjaśnienia do

Klasyfikacja budżetowa 2020 , CD Wyjaśnienia do najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej. W dniu 18.4.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2020 Szczegółowa klasyfikacja dochodów,

Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2020 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem z

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz


Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz